Przebieg Uroczystości

Przygotowując się do prowadzenia pogrzebu świeckiego, zazwyczaj dzień przed pogrzebem, spotykam się z rodziną osoby Zmarłej, w celu ustalenia czegoś, na zasadzie scenariusza ceremonii. Jeśli nie ma możliwości osobistego spotkania się, nawiązuję kontakt telefoniczny.

To najbliżsi decydują o przebiegu uroczystości, to od Was Państwo otrzymuję informację o Zmarłym. Od Państwa też zależy, czy na uroczystości, będzie grał muzyk na trąbce lub skrzypcach, jak również, czy uroczystość będzie zawierać elementy religijne.
Moją rolą, jest w Państwa imieniu, godnie pożegnać Waszego bliskiego i podsumować jego życie. Wyrazić Państwa ból, żal i cierpienie, po stracie ukochanej osoby.

Zazwyczaj w sali pożegnań, przed moim wystąpieniem goście słuchają stosownej muzyki. Po moim wejściu, oddaję cześć zmarłemu i witam wszystkich przybyłych na uroczystość. Następnie w skrócie przedstawiam życiorys Zmarłego, wspominam go, mówię o jego pracy, awansach, pasjach, zainteresowaniach itp.

Później następuje odprowadzenie urny lub trumny do miejsca spoczynku. Tam ostatnie pożegnanie Zmarłego, jeżeli rodzina wyraziła chęć, wspólnie odmawiamy modlitwę. Po złożeniu prochów lub ciała do grobu, w imieniu rodziny składam podziękowanie uczestnikom pogrzebu za przybycie na uroczystość.

… Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim i choć nie każdy tworzy wielkie dzieła, to każdy tworzy historię, choćby naszą rodzinną.